Teatr im. Juliusza Osterwy

Teatr im. Juliusza Osterwy

Dyrektor naczelny

Dorota Ignatjew

Dyrektor artystyczny

Dorota Ignatjew

ul. Narutowicza 17 20-004 Lublin

081 532 42 44 (centr.), 081 532 29 35 (sekr.), 081 532 44 36 (BOiR), 081 463 86 50 (fax)

info@teatrosterwy.pl

www.teatrosterwy.pl

Repertuar - Sierpień 2020
Brak spektakli w danym miesiącu

Aktualności

Magazyny

Archiwum

Pokaż 12 kolejnych artykułów